تفاوت میان رمان تاریخی دوره‌ی کلاسیک و دوره‌ی انحطاط علل تاریخی مختص به خود را دارد. و این اثر قرار است نشان دهد رمان تاریخی در خاستگاه، توسعه، صعود و افول خویش به عنوان پیامد ضروری دگرگونی‌های اجتماعی عظیم دوران مدرن ظهور می‌کند. قرار است اثبات شود که مسائل مختلف مربوط به فرم آن چیزی نیستند مگر بازتاب‌های هنری همین دگرگونی‌های اجتماعی_تاریخی. بنابراین روح این اثر روح تاریخی است. لیکن کمال تاریخی را نشانه نرفته است. در این اثر فقط به آن دسته از نویسندگانی پرداخته می‌شود که آثارشان از برخی جهات در حکم نقاط نخ‌نما، نمونه‌وار و برجسته در روند بسط تاریخی‌اند.

رمان تاریخی

25,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved