کتاب روزی روزگاری در طهران، تالیف حسن هدایت، داستانی بسیار خواندنی و در عین حال گزارشی از تاریخ صدر اول سینمای ایران است. زمینۀ داستان این کتاب مانند دیگر آثار حسن هدایت، رنگ‎مایه‎های تاریخی داشته و همین موجب جذابیت داستان شده است.

در بخشی از کتاب روزی روزگاری در طهران می‌خوانیم:

عباس با عجله از رختخواب بیرون مى‌آید و در حین رفتن به بیرون اطاق، یکى دو صندلى لهستانى را سرنگون مى‌کند. بى‌ بى‌ خانم مادر عباس و کبرى کلفت منزل مشغول آماده کردن بساط صبحانه هستند. بى‌ بى‌ خانم چهل‌ ساله است با قدى کوتاه و چابک، که روسرى خاصه سفید بر سر دارد و آن را با سنجاق کت و کلفتى زیر غبغب چند طبقه‌اش بند کرده است. کبرى دخترى است دهاتى و لندوک، که همواره از فاق لب، آب دهانش کش مى‌آید و روى چارقد گل منگولى‌اش مى‌ریزد. از آن دسته دخترهایى است که عوام عقیده دارند جن به شکمشان رفته است.

عباس با عجله سلامى مى‌دهد و بدون اینکه منتظر جواب شود به راهرو مى‌رود. در لگن حلب چینى دست و صورتش را مى‌شوید و با هوله خشک مى‌کند و سپس به حیاط مى‌رود. حاج مرتضى عاقله مردى است پنجاه و چندساله و قوى هیکل که با یکتا پیراهن رکابى و تنبان گشاد آقبانویى مشغول میل گرفتن است. عباس تر و فرز سلام مى‌کند.

روزی روزگاری در طهران

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved