این کتاب می‌کوشد با مشخص‌کردن مجموعه‌یی از ایده‌های کلیدی و اختصاص‌دادن هر فصل به یکی از آن‌ها به کار خوانندگان گوناگون بارت بیاید. بااین‌حال، داشتن درکی از مراحل مختلفی که بارت نویسنده، آموزگار و روشنفکر از آن‌ها گذر کرده نیز اهمیت دارد؛ بنابراین فصل‌های این کتاب همچنین نماینده‌ی نوعی تاریخ تقویمی بوده، از فصل‌های ۱ و ۲ (نوشتار و ادبیات و فاصله‌ی انتقادی) و آثار اولیه‌ی بارت به فصل‌های ۳ و ۴ (نشانه‌شناسی و ساختارگرایی) درباره‌ی نشانه‌شناسی و ساختارگرایی رسیده، سپس فصل‌های ۵ و ۶ (مرگ مولف و متنیت) به آثار پساساختارگرایانه‌اش می‌پردازد و درنهایت در فصل‌های ۷ تا ۹ (نوشتار خنثا: خشونت و رمان‌گونگی، موسیقی و عکاسی و کامرا لوسیدا: متن محال) به مجموعه‌یی از مباحث مطرح در نوشته‌های متاخر او اختصاص دارد. فایده‌ی ارائه‌ی آرای کالیدی و اندیشه‌های اساسی بارت بر طبق نظمی کمابیش تقویمی این است که خوانندگان می‌توانند به پیوندهای چشم‌گیری میان آرا و ایده‌های او پی برند که در غیر این صورت اغلب آرا و ایده‌هایی مجزا جلوه می‌کنند. در توضیح ناشر درباره‌ی مجموعه‌ی «اندیشه‌گران انتقادی» آمده است: «اندیشه‌گران انتقادی مجموعه‌ای است که خوانندگان را با مهم‌ترین متفکران معاصر و موثر در عرصه‌های علوم انسانی به‌ویژه مطالعات ادبی و فرهنگی آشنا می‌کند. این مجموعه طیف متنوعی از فیلسوفان و نظریه‌‌پردازان را دربرمی‌گیرد، اما این متفکران همگی اصحاب "اندیشه انتقادی" بوده، هر یک به سهم خود آثار ارزنده و راه‌گشایی برای نقادی وضعیت فکری و فرهنگی معاصر پدید آورده‌اند. این مجموعه می‌کوشد تا با معرفی مهم‌ترین آثار هر متفکر و مرور موشکافانه‌ی اندیشه‌های مطرح در آن‌ها، افزون بر آشنایی ابتدایی، انگیزه‌ای برای خوانش‌های پیشرفته‌تر مهیا کند. هر مجلد این مجموعه می‌کوشد با گزینش دقیق، منسجم و هدفمند اندیشه‌های اساسی هر متفکر و آثار او، به‌جای دانشی سطحی، شناختی عمقی به خواننده ارائه کند.»

رولان بارت

17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved