فردا من هم کسی خواهم بود که از این خیابان‌ها نخواهد گذشت، کسی که دیگران از او با جمله‌ی که می‌داند به چه روزی افتاده است؟ یاد خواهند کرد. و هرکاری که اینک می‌کنم، هر چیزی که احساس و تجربه می‌کنم، هیچ چیز نخواهد بود به جز عابری گم شده، در روزمرگی خیابان‌های یک شهر فرضی، مثل همه‌ی شهرها.

رویا دیدن در بیداری

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved