«در او، در  خود، چهره‌های دیگری را هم می‌بیند، اما همیشه نمی‌تواند بشناسدشان، یا می‌شناسد و اعتراف نمی‌کند. گام‌های کوتاه در آخرین لحظات عصر، ایستادن، بیزاری از رویایی که آخرش به تنهایی می‌رسد، ترس از آواز پرنده‌ای که به چشم نمی‌آید، چشم‌انداز کوتاه تپه‌های کوچک استخوانی، آسمان کج و خط مورب کبوتران، تنهایی در راه میان گورها، همزمانی بوی سیب گندیده و بوی تازه‌ترین مرده با چای عصر تابستان: در تمامی این‌ها چهره‌ای از او بود که می‌شناخت، یا نمی‌خواست بشناسد.»

ریسمان شنی

SKU: 9789936615038
6,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved