کتاب حاضر در اصل نتیجه و برآیند پژوهش‌های مرتبط به تز دکترای نگارنده در ایران در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸) است. به جز مشاهدات، تماس‌ها و سفرهای شخصی، به ویژه به استان‌های غربی در ارتباط با مساله‌ی اقلیت‌ها، مصاحبه‌هایی نیز با سازمان برنامه و وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد  در مورد مناسبات تجاری و بازرگانی دولت صورت گرفته است. همچنین در تهیه‌ی داده‌ها و اطلاعات مربوط به دولت از مرکز آمار و بانک مرکزی و بایگانی وزارت کشور کمک گرفته شده است. در مورد زوزنامه‌ها و منابع پیش از انقلاب نیز از کتابخانه‌ی مجلس و کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه‌ی مدرسه‌ی مطالعات شرقی و افریقایی در لندن استفاده شده است.

زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved