بلوغ دختران در جامعه ما در هاله ای از باور های مذهبی ، اسطوره ، تابو و نیز هنجارها و ارزش های اجتماعی مدرن و پیشامدرن پوشیده شده و به عرصه ای وهم آلود و مرزی ناشناخته برای تفکیک کودکی از بزرگسالی تبدیل شده است. این عرصه وهم آلود سبب می شود دختر بچه ها گاه خیلی زودتر از آن چه که باید به دنیای بزرگسالی گام بگذارند.
در این کتاب تلاش کرده ام رویارویی دختران نوجوان با تغییراتی که در بدن آن ها اتفاق می افتد و عوامل اجتماعی که در این راستا منجر به از خود بیگانگی آن ها با بدن و جنسیت شان می شود ، مورد بررسی قرار دهم.

(زنانگی و بدن (نگاهی جامعه‌شناسانه به بلوغ

€6.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved