فمی توی دردسر افتاده است. او در مدرسه با دسته‌ای از بچه‌های بزرگ‌تر از خود دمخور شده و مجبور است به خانواده‌اش دروغ‌های زیادی بگوید. دروغ‌هایی که به خاطر آنها به سختی سرش را بلند می‌کند. خواهرش، شید، می‌داند که اتفاقی افتاده است ولی نمی‌خواهد پدرشان را نگران کند، حداقل تا وقتی اداره مهاجرت با درخواست پناهندگی آنها موافقت کند. اما وقتی پیوسته خشونت‌ها افزایش می‌یابد و از کنترل خارج می‌شود، فمی مجبور به گفتن حقیقت می‌شود، حتی اگر خانواده‌اش را به خطر بیندازد.

زنجیره‌ی دروغ

17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved