زندگی و زمانه‌ی مايكل ک رمانی پيچيده است كه با سبكی تحسين‌برانگيز و نثری موجز حقارت انسان را در سيطره‌ی بوروكراسی آپارتايد نشان ‌می‌دهد و رويای كسی را تصوير می‌كند كه قصد دارد خارج از بافت همزيستی متعارف انسان‌ها و به ميل خودش زندگی كند و حرمت انسانی خود را محفوظ بدارد. مايكل ک انسانی اصيل است و با اين‌كه خشونت و تبعيض را تجربه می‌كند با شكيبايی به آزادگی نابی دست می‌يابد، چراكه او در نهايت سادگی هيچ‌چيز نمی‌خواهد؛ نه جنگ و نه انقلاب، نه قدرت و نه پول؛ مايكل فقط كرامت انسانی می‌خواهد.

علاوه بر جايزه‌ی نوبل ۲۰۰۳ جوايز ادبی بـسياری به آثـار كوتـسيا تعلق گرفته است. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان جايزه‌ی بوكر و نيز جايزه‌ی فمينا را برای رمان زندگی و زمانه‌ی مايكل ک نام برد.

زندگی و زمانه مایکل ک

SKU: 9647443242
14,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved