دیه‌گو دلاوگا که اواخر قرن هجدهم در جنوب کالیفرنیا متولد شد، زاده دو دنیای متفاوت است. پدرش یک نظامی اشراف‌زاده و مادرش، جنگجویی از قبلیه شوشون. در کودکی آمیخته با شیطنت‌های کودکانه و ماجراجویی‌هایش، او نظاره‌گر ظلم و بی‌عدالتی وحشیانه‌ای می‌شود که مهاجمان اروپایی به بومیان قاره آمریکا روا می‌دارند و همانجاست که برای اولین بار نسبت به ریشه‌های آبا و اجدادیش تضادی درونی را حس می‌کند.

دیه‌گو در شانزده سالگی برای کسب دانش رز اروپا راهی بارسلونا می‌شود. در فاصله میان کالیفرنیا تا بارسلونا، که در واقع حد فاصل دنیای جدی و قدیم است شخصیت زورو شکل می‌گیرد، قهرمان برجسته‌ای متولد می‌شود و افسانه آغاز می‌گردد.

زورو

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved