نویسنده در جست‌و‌جو ی یافتن پاسخی برای پرسش «زیبا‌شناسی چیست؟»، نخست به شرح پیوند تنگاتنگ خود مختاری زیبا‌شناسی و عقل گرایی می‌پردازد. سپس با بررسی اندیشه‌های کانت و هگل نشان می‌دهد زیبا‌شناسی چگونه از تحلیل «حکم ذوقی» به «فلسفه هنری» مبدل شد.
آن‌گاه از پیدایش مدرنیته و چرخش زیبا‌شناسی فلسفه (نیچه)، چرخش سیاسی زیبا‌شناسی (مارکس، لوکاچ، آدورنو و...) و چرخش فرهنگی زیبا‌شناسی در قرن بیستم (هابرماس، گودمن، دانتو و...) با خواننده سخن می‌گوید. سر انجام، نویسنده با کاوش‌هایش آشکار می‌کند که هنر و فلسفه چه رابطهٔ نزدیک اما پر تنشی با یکدیگر دارند. 

زیباشناسی چیست؟

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved