در بخشی از داستان تقسیم طولانی از این مجموعه می‌خوانیم: 

مرد با حیرت گفت: قفل در را عوض کرده‌ای؟ 

مبهوت د آستانه در ایستاده بود، دستی بر دستگیره در و چشم دوخته به کلیدی که در دست دیگر داشت. 

زن دست را از دستگیره آن طرف در برداشت و از جلو د کنار رفت. «نمی‌خواستم غریبه‌ای بیاید داخل» 

مرد بلند گفت: غریبه!. باز قدریبه دستگیره در ور رفت، بعد آهی کشید و کلید را کنار گذاشت و داخل شد و در را پشت سرش بست. بله، درست گفتی، دیگر غریبه‌ایم. 

زن ننشست. وسط اتاق ایستاد و چشم به او دوخت. خب شروع کنیم. 

مرد نگاهی به دو ستون کتاب که کف اتاق مرتب تقسیم شده بودند، انداخت و گفت: خدای من، انگار خودت قبلا ترتیبش را داده‌ای. نمی‌شد صبر کنی تا من هم برسم؟ 

زن گفت: فکر کردم این جوری در وقت صرفه‌جویی می‌کنیم. اون به طرف چپ اشاره‌ای کرد و بعد به طرف راست. این‌ها مال من است و آن‌ها مال تو...

ساحره سرگردان

SKU: 14882/9789642091485
11,90€Price
 • نویسنده: ری بردبری

  مترجم: پرویز دوائی

  ناشر: نشر ماهی


  داستان کوتاه


  چاپ اول: 1393

  152 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved