ساحل آرمانشهر، درام حماسی و دل‌انگیز تام استاپارد، داستان نسلی از رمانتیک‌ها و انقلابیون قرن نوزدهم است، رفقایی سودایی و اسیر چنگال استبداد تزار نیکلای اول. شخصیت‌های ساحل آرمانشهر برخی از پرآوازه‌ترین چهره‌های تاریخ ادبیات و اندیشه‌اند، کسانی چون باکونین، تورگنیف، بلینسکی، هرتسن و مارکس. نمایش‌نامه مشتمل بر سه بخش درهم‌تنیده و درعین‌حال مجزاست: سفر، کشتی‌شکستگان و نجات.
وقایع کشتی‌شکستگان، کتاب دوم این سه‌گانه، بین سال‌های ۱۸۴۶ و ۱۸۵۲ و بیشتر در آلمان، فرانسه و انگلستان می‌گذرد. در این بخش باکونین به‌تدریج از مرکز قصه به حاشیه می‌رود و جایش را به هرتسن می‌دهد که با سه فاجعه روبه‌رو می‌شود: فجایع ۱۸۴۸، مرگ فرزند خردسالش در کشتی توفان‌زده و رابطه‌ی عاشقانه‌ی همسرش با شاعر رادیکال آلمانی، گئورگ هروگ. هرتسن هر سه‌ی این فجایع را با ایمانی راسخ و استوار به سوسیالیسم روسیِ انسانی و داوطلبانه، سوسیالیسمی مبتنی بر جوامع دهقانی روسیه، تاب می‌آورد و سوسیالیسم انقلابی جهانی را، که مارکس مروج آن است، مطرود می‌شمارد.

ساحل آرمانشهر، کتاب دوم: کشتی‌شکستگان

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved