ساحل آرمانشهر، درام حماسی و دل‌انگیز تام استاپارد، داستان نسلی از رمانتیک‌ها و انقلابیون قرن نوزدهم است، رفقایی سودایی و اسیر چنگال استبداد تزار نیکالای اول. شخصیت‌های ساحل آرمانشهر برخی از پرآوازه‌ترین چهره‌های تاریخ ادبیات و اندیشه‌اند، کسانی چون باکونین، تورگنیف، بلینسکی، هرتسن و مارکس. نمایش‌نامه مشتمل بر سه بخش درهم‌تنیده و درعین‌حال مجزاست: سفر، کشتی‌شکستگان و نجات.
در نجات، کتاب سوم این سه‌گانه، هرتسن بعد از مرگ همسر و فرزندش به انگلستان مهاجرت کرده است. او در گاهنامه‌اش، ناقوس، به ترویج آن شکل از سوسیالیسم انسانی که بدان باور داشت می‌پردازد. خانه‌ی او مرکزی برای تبعیدیان روس از هر قماش و نحله‌ی فکری می‌شود؛ جماعتی که هر چه می‌گذرد بیش از پیش به آرمان‌های بشردوستانه‌ی هرتسن به چشم عقایدی کهنه و منسوخ می‌نگرند. در اواخر نمایش‌نامه، هرتسن سرانجام با باکونین از در صلح و آشتی در می‌آید و مباحثه‌ای آتشین هم با مارکس دارد که تاریخ را راهپیمایی عظیمی می‌داند که به انقلابی شکوهمند ختم می‌شود.

ساحل آرمانشهر، کتاب سوم: نجات

€7.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved