هر پرسشي آغاز تندباد است.هر علامت سؤالي تير است. تيري رها شده و شجاعانه که سرِ «ديگري» -نويسنده را هدف گرفته. تيري که بايد، همراه با خيانتِ هويداکردن اسرار، به پرسشگر باز گردد. و چه زيباست که طرف گفت و گويت با پاسخش غافلگيرت کند. و از اين زيباتر، براي هر دو نفرتان و براي خواننده، آن که خودش هم از پاسخش غافلگير شود. بدين سان گفت و گو آفرينش است. گفت و گو گوش سپردن و به خصوص يادگرفتن است. درس هايي که غنايمي گاه ارزشمند و گاه کم ارزش از آن ها کسب مي کنيم. اين گونه، در پي نفوذ به ذهن و زندگي نويسندگان، و در پي ورود به خانه ها يا دفاترشان، توانستم جزئياتي اساسي درباره ي آن ها کشف کنم که برخي را تعريف کرده ام و ناگفتني ها را در خاطرم نگه داشته ام، منبعي براي لذت و خوشي. از پل استر ياد گرفتم چگونه ممکن است نويسندگي هويت کسي شود، از اوبرتو اکو شيفتگي به دانش و گستردگي افق ديد را آموختم، از هانتکه فضايل کنار کشيدن از زندگي عمومي، از ژوزه ساراماگو قاعده ي مقدسِ نشستن پشت ميز کار، از ايو بونفوا فروتني و سادگي و مهرباني، از آنتونيو تابوکي ايمان خيره سرانه به تصادف، از نديم گورسل گرماي حس انساني، از مانوئل باثکث مونتالبان عشق اپيکوري به زندگي، از ريتا داو معناي خودسازيِ قدم به قدم، و از طاهر بن جلون شفافيت و رياضت. بدين سان، گفت و گو گذر لطيف روح به روح است.

سارقان آتش: گفتگوهایی در باب رمان و شعر

€18.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved