«... خواستم خوب نگاهت کنم چراغ ها کم نور شدند. شب بیماری اتاق ها را پر کرد. شب پشت شیشه ها بود آن سوی شیشه ها میان باغی پر ا دار و درخت. شب لای درخت ها بود.

گربه ای بود که از شاخ و برگ ها آویزان بود. تن را کش می داد تا روی زمین بخسبد. 

می خواستم خودم را از آن همه خواب های خاکستری بیرون بیاورم. شب دستم را سفت گرفته بود و می برد.»

  سالمرگی

  SKU: 9789646194524
  €6.90Price

  کتاب‌های مشابه

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  Utopiran Naakojaa
  La Librairie du Monde Persan​

  89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
  Métro : Porte de Clignancourt

  Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


  info@naakojaa.com

  با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

  ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

  © Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved