«... می‌خواستم شما را برای دلم داشته باشم، نه برای هوس‌هایم که دیگر از من فرار کرده‌اند. هوس‌ها در من مرده‌اند. می‌خواستم برای همیشه تو را در کنارم داشته باشم/ وقتی که شب خواب می‌کردم، عطر نفس‌های تو می‌بود روی تختم. دوست داشتم که عاشقانه شب را در کنارت سحر می‌کردم. فردا وقتی از خواب بیدار می‌شدم تو را در کنارم می‌داشتم و برای تو این قلب می‌تپید و کار می‌کرد، بارها تصمیم گرفتم که از تو خواستگاری کنم، اما خبر آمدن مسعود و فشار وجدانی، هرگز به من مجالی برای اندیشیدن در این باره نداد. نمی‌خواهم بیش‌تر از این ناراحت شوی، با گپ‌های این آواره. چیزهای زیادی در این دل دیوانه و بی هیچ دیوانه‌خانه‌ای بود و هست که باید می‌گفتم، اما افسوس که حالا دیر شده، خیلی هم دیر! تو تنها امیدم برای زنده ماندن در این شهر غریب و غربت‌کده بودی، کاش سال‌ها قبل هم‌دیگر را می‌دیدیم...»

سال‌ها تنهایی

SKU: 9789936615106
12,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved