«سرخِ سفید» سومین رمانِ «مهدی یزدانی خُرّم» (۱۳۵۸) است. رمانی که از یک باشگاهِ ورزشی کوچک در خیابانِ شانزده آذرِ تهران سالِ ۱۳۹۱ آغاز می شود و می رود به دی ماه سالِ ۱۳۵۸. ده ها داستان و روایت در این تکه ی زمانی اتفاق می افتند که به نحوی باهم ارتباط پیدا می کنند. می گوید که چطور یک کشیش یونانیِ آزادی خواه در برفِ تهرانِ آن سال در هوای شهری نفس می کشد که مهاجمِ تیمِ بلاتکلیف شده ی تاجِ تهران مبهوت روزگار است و این که چرا جنازه ی نخست وزیرِ اعدام شده هنوز دفن نشده و در پزشکی قانونی باقی مانده و فروشنده ی کتاب های جلدسفیدْ عاشقِ یک متخصص زنانِ ممنوع الکار شده است… رمان استخوان های رضاخان را در جایی از تاریخ کشف می کند که مخاطب شگفت زده می شود، همان طور که یکی از بازماند گان دودمان صفوی در دفترِ مهدی بازرگان شاهد رقم خوردنِ تاریخ است. این میان مبارزه های پانزده گانه ی یک رزمی کارِ جوان است که دو زمان را به هم می دوزد. اویی که برای گرفتنِ کمربند مشکی ناچار می شود موضوعِ یک روز سرد و برفی شود در دی ماه سال ۱۳۵۸… و این تازه شروعِ احضارِ ارواحِ رهاشده بر آسمان است… روزی که با بخارِ یک خشک شویی شروع می شود و تند و بی وقفه پیش می رود…

سرخ سفید

€9.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved