تام جونز بچه سرراهی است که شبی در رختخواب آدم ثروتمند نیکوکاری، به نام آلورتی، پیدا می‌شود. آلورتی که مردی ساده دل ولی اهل دانش و فضل است تام جونز را تحت حمایه می‌گیرد. پابه‌پای خواهرزاه خود او را پرورش می‌دهد و همه نوع امکانات تحصیلی و رفاهی برایش فراهم می‌کند. اما بعدها از او آزرده می‌شود و از خانه‌ بیرونش می‌کند.

سرگذشت تام جونز کودک سرراهی

29,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved