با همکاری مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران کتابی منتشر شده است با عنوان سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران. کتاب به کوشش فریدون شیرین‌کام و ایمان فرجام‌نیا به طبع رسیده و مجموعه‌ای است از زندگی‌نامه و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی پنجاه تن از چهره‌های مؤثر بخش خصوصی اقتصاد ایران که از حاج محمدحسن امین‌الضرب شروع می‌شود. همان طور که در مقدمه آمده است، کتاب شامل «زندگی‌نامه تعدادی از فعالان اقتصادی از ۱۲۶۰ خورشیدی تا سال‌های اخیر در بستر حوادث زندگی ـ فارغ از مسائل و حواشی سیاسی و عمدتاً از منظر تلاش اقتصادی و اجتماعی» است. سرگذشت کسانی که «طی یک قرن گذشته با امکانات زمانه توانستند شرکت‌ها و گروه‌های صنعتی بزرگ و کوچک ایجاد کنند و بعضاً با اشتغال مستقیمِ نزدیک به ده هزار نفر در شرکت‌های زیرمجموعه، تحول آفرین باشند».

سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران

29,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved