"داستان اين رمان شامل دو بخش است. بخش اول آن در پاريس مي‌گذرد و هم‌زمان با آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال كشور فرانسه است. بخش دوم، چهار سال بعد، در ۱۹۴۵ جريان مي‌يابد و بندر مارسي واقع در جنوب فرانسه و حاشيه درياي مديترانه صحنه حوادث آن است."

"سرگيجه (از ميان مردگان),عباس آگاهي,پي‌ير بوالو - توماس نارسژاك,موسسه فرهنگي هنري جهان كتاب,,داستان اين رمان شامل دو بخش است. بخش اول آن در پاريس مي‌گذرد و هم‌زمان با آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال كشور فرانسه است. بخش دوم، چهار سال بعد، در ۱۹۴۵ جريان مي‌يابد و بندر مارسي واقع در جنوب فرانسه و حاشيه درياي مديترانه صحنه حوادث آن است." 

سرگیجه

€13.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved