"داستان اين رمان شامل دو بخش است. بخش اول آن در پاريس مي‌گذرد و هم‌زمان با آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال كشور فرانسه است. بخش دوم، چهار سال بعد، در ۱۹۴۵ جريان مي‌يابد و بندر مارسي واقع در جنوب فرانسه و حاشيه درياي مديترانه صحنه حوادث آن است."

"سرگيجه (از ميان مردگان),عباس آگاهي,پي‌ير بوالو - توماس نارسژاك,موسسه فرهنگي هنري جهان كتاب,,داستان اين رمان شامل دو بخش است. بخش اول آن در پاريس مي‌گذرد و هم‌زمان با آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال كشور فرانسه است. بخش دوم، چهار سال بعد، در ۱۹۴۵ جريان مي‌يابد و بندر مارسي واقع در جنوب فرانسه و حاشيه درياي مديترانه صحنه حوادث آن است." 

سرگیجه

13,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved