ماجرای يک روز از زندگی بلنک است كه در اتاقی محبوس شده و زير نظر قرار دارد. او كه هيچ چيز از گذشته‌اش و نيز دليل حبس شدنش نمی‌داند با خواندن اوراقی كه در اتاق موجود است، سعی می‌كند گذشته‌اش را به ياد آورد. در اين ميان افرادی به ملاقاتش می‌آيند كه به نظر می‌رسد عمدتا شاكی‌های او هستند، كسانی كه به ظاهر مدعی‌ااند آقای بلنک نزديكان آنها را به ماموريت‌های خطرناک فرستاده است. آقای بلنک كه از انجام عادی‌ترين كارهای شخصی‌اش ناتوان است، به كمک زنی به اسم آنا می‌كوشد، گذشته‌اش را بازسازی كند و دليل زندانی شدنش را بفهمد. در اين ميان او با نوشته‌ای برخورد می‌كند كه سرگذشت گروهی است كه به سرزمين بيگانه فرستاده می‌شوند، ولی به ياغی‌هايی تبديل می‌شوند كه با حكومت مركزی سر جدل دارند. در نهايت رمان با پايان يک روز از زندگی آقای بلنک تمام می‌شود. 

سفر در اتاق نسخه‌برداری

€9.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved