جلد پیشین این کتاب که اسناد مربوط به بهائیان از ابتدای سلطنت محمدرضاشاه تا سال ۱۳۳۱ را ارائه می داد در سال ۲۰۱۲ منتشر شد و اینک دنباله آن اسناد تا آعاز انقلاب اسلامی در این مجلد می آید.

اهمیت کتاب حاضر در ارائه اسناد واقعه فلسفی و تبلیغات او علیه بهائیان در ماه رمضان ۱۳۳۴ است که به اشغال حظیره المقدس تهران و ویرانی گنبد آن و قتل و آزار بهائیان انجامید.

سناد بهائیان ایران از سال ۱۳۳۲ تا پایان انقلاب اسلامی

€62.00Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved