جلد پیشین این کتاب که اسناد مربوط به بهائیان از ابتدای سلطنت محمدرضاشاه تا سال ۱۳۳۱ را ارائه می داد در سال ۲۰۱۲ منتشر شد و اینک دنباله آن اسناد تا آعاز انقلاب اسلامی در این مجلد می آید.

اهمیت کتاب حاضر در ارائه اسناد واقعه فلسفی و تبلیغات او علیه بهائیان در ماه رمضان ۱۳۳۴ است که به اشغال حظیره المقدس تهران و ویرانی گنبد آن و قتل و آزار بهائیان انجامید.

سناد بهائیان ایران از سال ۱۳۳۲ تا پایان انقلاب اسلامی

62,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved