کتاب کوچک سنگ‌های آسمانی ترجمه‌ای است از آخرین مجموعه شعرهای ناب نرودا که می‌توان آن را عاشقانه‌ای در ستایش خاک، انسان و آسمان به شمار آورد. این شاعر شیلیایی با سروده‌هایش در پی تبیینشان و حیثیت انسان روزگار خود برآمده است. نمونه‌ای از شعر او بدین قرار است: انسان را اما توان آمختن این درس نیست | درس سنگ | فرو می‌غلتد و تکه‌تکه می‌شود و | کلام و آوایش شرحه شرحه می‌گردد | آتش و آب و درخت | خود را استوار می‌دارند....

سنگ‌های آسمانی

6,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved