کتاب کوچک سنگ‌های آسمانی ترجمه‌ای است از آخرین مجموعه شعرهای ناب نرودا که می‌توان آن را عاشقانه‌ای در ستایش خاک، انسان و آسمان به شمار آورد. این شاعر شیلیایی با سروده‌هایش در پی تبیینشان و حیثیت انسان روزگار خود برآمده است. نمونه‌ای از شعر او بدین قرار است: انسان را اما توان آمختن این درس نیست | درس سنگ | فرو می‌غلتد و تکه‌تکه می‌شود و | کلام و آوایش شرحه شرحه می‌گردد | آتش و آب و درخت | خود را استوار می‌دارند....

سنگ‌های آسمانی

€6.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved