کتاب با اين جملات شروع مى‌شود:

"هميشه از کارهاى پروانه تعجب مى‌کردم. اصلا به فکر آبروى آقاجونش نبود."

اين تم يعنى آبرو، آبروى آقاجون و آبروى خانواده مرتب در کتاب تکرار مى‌شود. جابجا در شرايط زندگى که نويسنده به خوبى آن را تشريح کرده مى‌توان فشار اين آبرو‌دارى را بر روى او و بقيه خانواده احساس کرد.

کتاب حول زندگى معصومه مى‌چرخد که به نظر مى‌رسد نويسنده کتاب است و در شرايط خانوادگى‌ مذهبى و سنتى بزرگ مى‌شود. معصومه در جوانى عاشق مى‌شود. ولى بى‌آنکه با سعيد دوست شده باشد و فقط به جرم داشتن نامه او، زير دست و پاى برادران مذهبى و غيرتى‌اش لت و پار مى‌شود. سعيد فرارى مى‌شود که قربانى جهالت برادران معصومه نشود. معصومه را سريع شوهر مى‌دهند که بيشتر از آن آبرويشان نريزد و...

سهم من

SKU: 9789645529756
€30.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved