آن روز شنبه بود. فصل زمستان بود. نام دخترک سودابه بود. پدر را از جبهه به بیمارستان آورده بودند. سودابه از خانه برای پدر یک گلدان نرگس به بیمارستان آورده بود. پدر همیشه در حال خواب بود. گاهی چشمان را باز می‌کرد و به سودابه لبخند می‌زد. سودابه هر بعد از ظهر که از مدرسه می‌آمد به ملاقات پدر می‌رفت. آن روز یکشنبه بود. سودابه به ملاقات پدر رفت. پدر چشمان را گشود و به سودابه لبخند زد و باز به خواب رفت. سودابه گلدان نرگس را نگاه کرد…

کتاب سه گلدان برای گروه سنی «د» و «هـ» (دوره تحصیلی راهنمایی و سال‌های اول و دوم دبیرستان) نوشته شده است.

سه گلدان

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved