فصل نخست این مجموعه متضمن اشعاری است که در قالب رباعی به نظم درآمده و در فصل دوم اشعاری دیگر، عمدتا در قالب غزل به طبع رسیده است. نمونه‌ای از سروده‌های این مجموعه چنین است: آن عاشق خسته‌ای که گویند منم | آن تار گسسته‌ای که گویند منم | در سینه درد خیز مردان بزرگ | آن قلب شکسته‌ای که گویند منم.

سوار قطار فردا

€13.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved