فصل نخست این مجموعه متضمن اشعاری است که در قالب رباعی به نظم درآمده و در فصل دوم اشعاری دیگر، عمدتا در قالب غزل به طبع رسیده است. نمونه‌ای از سروده‌های این مجموعه چنین است: آن عاشق خسته‌ای که گویند منم | آن تار گسسته‌ای که گویند منم | در سینه درد خیز مردان بزرگ | آن قلب شکسته‌ای که گویند منم.

سوار قطار فردا

€13.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved