اثری در نوع خود قابل توجه كه در آن به گفته‌ي نويسنده، هيچ مسئله و موضوعی را فروگذار نكرده است. دنيای كودكان و دنياي جوانان و دنياي پيران هر سه در نظر او مهم است. ساختمان بيرونی سكه سازان از سه بخش تشكيل شده و اشخاص داستان سی و پنج تن هستند كه در ميان آنان هر گونه آدمی ديده مي‌شود. يكي از شخصيت‌هاي داستان، پاساوان نويسنده‌ای است كه شرح افكار خود و نيز چگونگی شكل‌گيری رمانی به‌نام سكه سازان را در دفترچه‌ی يادداشتی مینويسد.

سکه سازان

€21.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved