اثری در نوع خود قابل توجه كه در آن به گفته‌ي نويسنده، هيچ مسئله و موضوعی را فروگذار نكرده است. دنيای كودكان و دنياي جوانان و دنياي پيران هر سه در نظر او مهم است. ساختمان بيرونی سكه سازان از سه بخش تشكيل شده و اشخاص داستان سی و پنج تن هستند كه در ميان آنان هر گونه آدمی ديده مي‌شود. يكي از شخصيت‌هاي داستان، پاساوان نويسنده‌ای است كه شرح افكار خود و نيز چگونگی شكل‌گيری رمانی به‌نام سكه سازان را در دفترچه‌ی يادداشتی مینويسد.

سکه سازان

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved