آواز سنگین و پر طمأنینه خر، خاموش و کرختش ساخت: «نی، سلیمان، نی. راز وجود دارد... راز بزرگ وجود دارد. شما فریب خورده‌اید. آن شاعر، با آن قصه‌اش، شما را فریب داده است... فریب داده است!»

سلیمان با لکنت گفت: «اما... اما، تو که می‌گفتی رازی وجود ندارد... می‌گفتی... می‌گفتی که هیچ رازی وجود ندارد! نمی‌گفتی؟»

آواز خر، همان‌گونه، سنگین و پر طمأنینه بود:‌ «من اشتباه می‌کردم، سلیمان... من اشتباه می‌کردم. آن روزها، روزهای دیگری بودند و امروز روز دیگری است. آن روزها، من اشتباه می‌کردم... اشتباه می‌کردم!»

سلیمان باز هم بریده بریده گفت:‌ «آخر... آخر، یعنی چی... یعنی چی؟»

«یعنی آن راز... آن راز بزرگ، آدمیان را فریب می‌دهد... با حیله‌های عجیب و رنگارنگ، فریب می‌دهد تا کسی در جست‌وجوی آن نبراید... کسی در جست‌وجوی راز بزرگ نبراید؛ اما... اما آن راز پابرجاست... هم چنان، پابرجا است!» به چشم‌های سلیمان خیره شد و با لحنی که روشن نبود شوخی‌آمیز است یا جدی، پرسید: «خوب، آدمیان این‌جا، روی این زمین، چی کار می‌کنند... از بهر چی آمده‌اند و از بهر چی پس می‌روند؟ و ... زمان... این زمان چی است که همه چیز را می‌خورد و می‌بلعد؟»

سکه‌یی که سلیمان یافت

SKU: 9789936615373
€15.00Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved