كلي كليهر دختر خوب و بيست و شش ساله‌‌ي آرمان‌گرايي است كه در جشن چهارم جولاي به سناتوري برمي‌خورد و از جان و دل شيفته‌ي مرد مسن و قهرمان مي‌‌شود. كلي مظهر روياهاي رمانتيک و شكننده‌ي زنان سرزنده و دليري است كه جذب قدرت مردان حكومتگر مي‌شوند. آن دو در اتومبيل فاجعه‌باري پيش مي‌روند كه هر لحظه آرزو مي‌كنيم به مقصد نرسد. مقصد، جشني است كه رنگ كابوسي فراواقعي به خود گرفته است.

سیاهاب

€10.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved