مجموعه گفت‌و‌گوهای دکتر صدرالدین الهی با سیدضیاءالدین طباطبائی، مرد اول یا دوم کودتای اسفند ۱۲۹۹ که به تازگی منتشر شده است، طبق قول دکتر الهی به سیدضیاء می بایست پس از مرگ وی منتشر شود.

سیدضیا: عامل کودتا

€32.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved