نمی‌توان از آغاز سلطنت پهلوی و روی کار آمدن رضاخان سخن گفت و از سایه بلند سید ضیاء که بر سر بنیان‌گذار سلطنت پهلوی بود گریخت. کتابی که منتشرشده، چیزی فراتر از خاطره است، زیرا در خاطره‌نویسی، آن‌که درباره خود می‌نویسد یک تنه به قاضی می‌رود، اما این کتاب شامل پرسش و خاطرات سیاسی است. بنابراین هر جا که سید ضیاء خواسته سانسور کند، دکتر الهی پرسش خود را طرح کرده و راه گریز را بر سید ضیاء بسته است. چنان‌که بالاخره از نقش انگلیس‌ها در برکشیدن رضاخان بگوید و این‌که خود چه رابطه‌ای با آنها داشت و مأموریتش چه بود؟ اگر بخواهند شرحی از آغاز "تاریخ شفاهی" در ایران بنویسند، گفتگوی شفاهی – الهی با سید ضیا- که روی نوار ضبط‌شده و اکنون پس از ۵۰ سال منتشر می‌شود را می‌توان سرآغاز این سبک تاریخ‌نگاری دانست. شرح‌حال و هوای سیاسی- مطبوعاتی آن سال‌های دهه ۱۳۴۰ که دکتر الهی در سعادت‌آباد تهران به دیدار سید ضیاء می‌رود، بر گیرائی این کتاب و مصاحبه چنان افزوده که خواننده با یک مصاحبه خشک و در پشت درهای بسته روبرو نیست، بلکه بی‌وقفه از پنجره خانه سید ضیاء در شمالی‌ترین نقطه آن زمان تهران به بیرون سرک کشیده و شهر و مردم را نیز می‌بیند! همچنان که هر بار، در فاصله‌های چندروزه و چندهفته‌ای که دکتر الهی به خانه سید ضیاء می‌رود، خواننده کتاب با شرحی از مشاهدات مسیر راه و وقایعی که در فاصله گفتگوها پیش‌آمده نیز آشنا می‌شود.

سیدضیا مرد اول یا مرد دوم کودتا

32,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved