سيزيف تفكري اگزيستانسياليستي دارد كه معتقد است، ما در جهان پوچي زندگي مي‌كنيم كه هيچ توجهي به رنج انسان ندارد. در اين ميان، اگر ميانسالي زماني جهت تشخيص ميان واقعيت‌ها و روياها باشد، پس تفكر اگزيستانسياليستي سيزيف، درک ارزشمندي نسبت به بحران ميانسالي ارائه مي‌دهد. اين در حالي است كه يونگ معتقد است بشر مسئول تاثيرهاي انتخاب‌ها و عقايد خود، بر وجود خودش نيز هست. بنابراين اگر ما قادر به حذف مشكلات خود نيستيم، اما مي‌توانيم بر آنها غلبه كنيم. نگارنده در كتاب حاضر تلاش مي‌كند با پيروي از كليت يونگ شيوه‌هايي را كه مي‌توان زندگي خود را در اين اسطوره (سيزيف) ديد، به مخاطبان نشان دهد تا آن‌ها بتوانند با انتخاب مسير صحيح به سوي هدفشان حركت كنند.

سیزیف

€9.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved