شاهراه روایت پسر بودن است در تهران سال های اخیر. در باب پرسه زدن در شهر و درک رازها و خاطرات گذشته ای نه چندان دور. رمان درباره ی پسری است جوان که مدام گذشته ی خود رابه یاد می آورد. گذشته ای که بخشی از آن با پدری خاص گره خورده و البته مکان هایی که او آن ها را دوست داشته است. خواننده شاهراه با رمانی قصه گو و شهری روبه رو است که تلاش می کند از دل مکان ها حافظه یک دوران مملو از تغییر را بازیابی کند؛ حافظه دو دهه گذشته شاید. و این میان پسر گره می خورد در برخوردهایش با شهر، آزادی ای که در پرسه زنی های جسمی و ذهنی اش می سازد تا به رهایی برسد و سوال این جاست که آیا رستگار خواهد شد؟

شاهراه

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved