"شاهنامه و آرتور کریستین‌سن" دارای دو بخش است. بخش نخست آن پیش‌گفتاری‌ست که آرتور کریستین‌سن بر ترجمه‌ی خود از شاهنامه‌ی فردوسی نوشته است. وی در این بخش، پس از شرح زندگی فردوسی و زمان او، به بررسی دستمایه‌های فردوسی برای سرودن شاهنامه می‌پردازد.

مسعود کدخدایی در بخش دوم این کتاب به بررسی رابطه‌ی کریستن‌سن با ایران و نقد دید مثبت او نسبت به دیکتانوری رضاشاه می‌پردازد. 

شاهنامه و آرتور کریستن‌سن

13,50€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved