درمحلول هفت درصدی واتسن، هلمز را كه به سختی بيمار است نزد دكتر زيگموند فرويد می‌برد تا اعتيادش را به كوكائين معالجه كند. آن دو سراسر اروپا را با قطار سريع السير طي می‌كنند و هلمز در منزل دكتر فرويد در وين تحت درمان قرار می‌گيرد. اروپا سال‌های بحرانی ابتدای قرن بيستم را می‌گذراند و هر روز به پرتگاه جنگ جهانی اول نزديک‌تر می‌شود. آشنایی هلمز با يكی از بيماران دكتر فرويد او را درگير پرونده‌ای عجيب و خطرناک می‌كند كه به توطئه‌ای بين المللی مربوط است.

شرلوک هلمز در محلول هفت درصدی

€16.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved