کتاب حاضر، مجموعه‌ای از مقالات در باب شعر مدرن جهان به همراه اشعاری منتخب است. «ورطه شعر مدرن»، «تناقضات مدرنیسم: نقدی بر مقاله اریش هلر»، «شعر ناب و سیاست ناب»، «استفان مالارمه: درآمدی بر مجموعه شعرها»، «پل سلان: درآمدی برگزیده‌ای از شعرها» عنوان‌های مقالات ارائه شده در این کتاب هستند. در این کتاب همچنین از اشعاری از شاعرانی مانند: «شارل بودلر»، «استفان مالارمه»، «آرتور رمبو»، «پل والری»، «پل سلان»، «نلی ساکس»، «فرناندو پسوا» آمده است.

بحران‌های جامعه‌ی مدرن را به منزلۀ تناقضات درونی شعر تجربه می‌کردند.

این امر، حقیقتی بس مهم را آشکار می‌سازد:

در عصر جدید، مدرنیسم تنها شکلِ حقیقی رئالیسم است. درک این نکته بر اساس مقولات تجریدی و دوگانگی‌هایی چون «هنر متعهد» در برابر «هنر ناب» ممکن نیست، بلکه بر عکس، باید آن‌ها را به منزله‌ی قطب‌های متضاد کلیتی واحد در نظر گرفت که همزمان خود و دیگری را نفی می‌کنند. نزاع میان «هنر متعهد» و «هنر ناب» که تا به امروز نیز ادامه یافته‌است، خود به اندازه‌ی کافی گویاست: از دید هواداران تعهد، «اثر هنری ناب» چیزی نیست مگر نوعی سرگرمی بی‌حاصل برای کسانی که می‌خواهند به بهانه‌ی غیرسیاسی بودن ــ که خود انتخابی عمیقا سیاسی است ــ سیلِ بنیان­کنی را که موجودیت همگان را تهدید می‌کند، نادیده بگیرند. «برای طرفداران تعهد، این­گونه

آثار هنری ناب معرف غفلت از نبرد منافع واقعی است، نبردی که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند خود را از آن و از تخاصم دو اردوگاه اصلی معاف پندارد. ادامه‌ی هر گونه حیات فکری، خود منوط به [نتیجه] این تخاصم است، آن هم تا حدی که فقط توهم ناب می‌تواند، بر حفظ حقوق و امتیازاتی اصرار بورزد که همگی ممکن است فردا بر باد روند».

شعر مدرن، از بودلر تا استیونس

SKU: 9786007806029
19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved