«شبی که آسمان صاف بود و مهتاب می‌درخشید، ما را به دیدن رصدگاه تاشکند بردند. در آن‌جا، ساختمانی - همانند چاهی ژرف - در زمین ساخته شده بود که زینه‌یی آهنین داشت و درون آن را چراغ‌های برق روشن می‌کردند. برای دیدن آن‌چه در زیر زمین بود، آدم بایستی از آن زینه‌ی آهنین پایین برود.»

شمعی در شبستانی

15,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved