این نمایشنامه نشان می‌دهد دولت‌های خودکامه برای حفظ خود به دشمنی فرضی متوسل می‌شوند و روشنفکران را نابود می‌کنند که همه این موارد در عصر زندگی مروژک وجود دارد. مروژک نه تنها وضعیت لهستان بلکه وضعیت کل اروپای شرقی را بیان می‌کند و از آنجا که نگاهی عمیق به مسائل دارد جهانی شده است. استبداد قدرت را در برابر زندگی، ایدئولوژی را در برابر تفکر و مراسمات رسمی را در برابر پدیده‌های خلاق زندگی قرار می‌دهد. مروژک همه این موارد را که در جامعه لهستان بیداد می‌کرده به شکلی هوشمندانه افشا می‌کند.  بیان مروژک تا حدی تکنیکی و دراماتیک است که جهان را به تعمق می‌کشاند و پایه شناخت تلخ‌ترین بخش از تاریخ کشورش را به دنیا ارائه می‌دهد.

شهادت پیوتر اوهه

SKU: 9181/9643522059
5,90€Price
 • نویسنده: اسلاومیر مروژک

  مترجم: محمدرضا خاکی

  ناشر: نشر اندیشه سازان


  نمایشنامه


  چاپ اول: 1382

  42 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved