هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کند که مادر دیوانه شود. او خیلی جوان است. عجیب است زن سی و یکی دوساله‌ای به خاطر شوهر پنجاه و چندساله‌اش دیوانه شود. آن‌قدر پنجشنبه‌ها می‌رویم و می‌رویم؛ هی قبرستان، هی حلوا، هی مویه، هی گریه تا یک پنجشنبه می‌بینیم مادر نیست. به عادت همیشه من منتظر ری‌بخیرم تا سر و صورتم را بشوید و دست خیسش را به موهای بال‌بالی‌ام بکشد تا نوبت کبکاب‌هایم برسد. همان‌هایی که «دا» اضافه کش تنبان یکی‌مان را قیچی کرده و به دو طرف پاشنه‌هایش گره زده تا از پایم درنیاید و گم نشود.

...شهریور هزار و سیصد و نمی‌دانم چند

16,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved