داستان در زمان امپراتوری شارلمانی می‌گذرد. آژیلوف شوالیه‌ای درست‌کار، کمال‌گرا، پرهیزگار و وفادار است که تنها یک ایراد دارد، او وجود ندارد. تنها پژواک صدایی است که از درون زرهی آهنین طنین‌انداز می‌شود و با تکیه بر نیروی اراده و ایمان به هدف مقدسی که در پیش دارد، وظایف‌ شوالیه‌گری‌اش را در قبال سپاه پادشاه و کشورش انجام می‌دهد. وی نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان مجموعه‌ای از قواعد و وظایف شوالیه‌گری وجود دارد.

شوالیه‌ی ناموجود

€11.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved