ماجراي لل. و. اشتاين دقيقاً از لحظه‌اي آغاز مي‌شود كه آخرين شركت‌كنندگان در مجلس رقص در كازينوي شهرداري شهر تي.بيچ قدم به سالن مي‌گذارند. اين ماجرا تا سحرگاه كه در آن موقع لل. و. اشتاين عميقاً عوض شده است ادامه مي‌يابد. با پايان يافتن مجلس رقص به ظاهر اين ماجرا هم به دست فراموشي سپرده مي‌شود. لل. و. اشتاين ازدواج مي‌كند. شهر زادگاهش را ترک مي‌كند. بچه‌دار مي‌شود، به ظاهر اعتماد به نفسش را در زندگي به دست مي‌آورد و شاد و خوشبخت به نظر مي‌رسد. پس از سپري شدن ده سالي كه او را از آن شب مجلس رقص جدا مي‌سازد. لل. و. اشتاين به زادگاهش برمي‌گردد و در آن ساكن مي‌شود. در همين شهر است كه يكي از دوستان دوران كودكي، تاتيانا كازل را پيدا مي‌كند، شبي كه در تمام طول آن شب كذايي در كنار او مانده بود و ماجراي لل. و. اشتاين يک بار ديگر آغاز مي‌شود تا پس از چند هفته به همان جايي ختم شود كه شروع شده بود.

شیدایی لل. و. اشتاین

€23.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved