در پایان مطالعه‌ی هر داستان، و چه بسا در جریان مطالعه، برای خواننده سوال‌های گوناگونی مطرح می‌شود: کتاب چه می‌خواهد بگوید؟ چگونه مطمئن شوم منظور آن را درست دریافته‌ام؟ قصد نویسنده از انتخاب این سبک خاص چه بوده؟ نسبت به دیدگاه نویسنده چه نظری باید داشت؟
در این کتاب، جان پک می‌کوشد مباحث عام و کلیدی مطالعه‌ی داستان را بگشاید، شیوه‌هایی برای برخورد آگاهانه و دقیق به کتاب ارائه کند، و بی‌آن که دیدگاه و برداشت خاصی را به خواننده القا کند، امکان تجزیه و تحلیل و تفسیر داستان- هر داستانی که مورد نظر خواننده باشد- را فراهم آورد. با این هدف، نمونه‌های متعددی از آثار مهم نویسندگان برجسته و شناخته شده، انتخاب و بررسی شده و جوانب مختلف آن‌ها نشان داده شده است. کتاب به گونه‌ای نوشته و تنظیم شده است که در سطح دانشجویی کاربرد عملی داشته باشد.

شیوه‌ی تحلیل رمان

€19.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved