کتاب «صادق هدايت و هراس از مرگ» نوشته محمد صنعتیروان‌پزشک، نويسنده، منتقد ادبی است. صنعتی در اين کتاب دست بر روی يکی از معروف‌ترين رمان‌های ادبيات معاصر گذاشته است. وی بوف کور را از منظرهای مختلف بررسی میکند. صنعتی که خود يک روانپزشک است، خواننده را با تحليلی روانکاوانه از بوف کور مواجه میکند. پرداخت عميق نويسنده به هدايت و نوشته‌ او، حکايت از اشراف موضوعی وی از روانشناسی و ادبيات دارد. صنعتی همچون يک جراح، بسيار متبحرانه ارزش‌های نويسندگی هدايت را از منظر ديگر موشکافی میکند. علاوه بر اين در اين کندوکاو نويسنده به روايت خود، پرده از تاريکیهای اين کتاب میاندازد و برخلاف باور بسياری از ميل به جاودانگي در هدايت سخن میگويد. صنعتی در کتاب ديگری به بازتاب زندگی و شخصيت هدايت در ديگر آثارش پرداخته است. طرفداران هدايت اين بار میتوانند او را از منظر يک رويکرد روانکاوانه ببينند. همينطور خوانندگانی که در تاثيرگذاری بوف کور در ادبيات معاصر ايران شک دارند با مطالعه اين کتاب شايد ديگر ارزش‌های اين رمان را دريابند. چاپ ششم کتاب حاضر در سال ۱۳۹۳ توسط نشر مرکز منتشر شده است.

صادق هدایت و هراس از مرگ

SKU: 9789643057749
24,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved