طرف خانه سوان کتاب اول از مجموعه هفت کتابی است که رمان در جستجوی زمان از دست رفته را می‌سازد. گذشته از خطوط کلی داستانی که این کتاب‌ها را به هم می‌پیوندد هر کدام از هفت کتاب از بسیاری دیدگاه‌ها در خود کامل و مستقل‌اند در واقع آنچه داستان نامیده می‌شود تنها رشته‌ای است برای به هم پیوستن لحظه‌هایی که هر کدام به تنهایی از «مکان‌ها» و شخصیت‌های اصلی کتاب‌اند کتابی سترگ که بس بیش از آنکه توصیف کننده حالتهای بیرونی باشد ژرفاهای درونی را می‌پوید و می‌کاود. از همین روست که اغلب درباره اثر پروست گفته می‌شود که می‌توان آن را از هر صفحه‌ای که باشد آغاز کرد ویا گهگاه چند صفحه‌ای از هر کجای آن را خواند و از ژرفا و گستره اندیشه نویسنده و ظرافت و حساسیت هنرش که «جستجو» را یکی از بزرگ‌ترین آثار ادبیات معاصر جهان می‌کند لذت برد.

طرف خانه‌ی سوان، در جستجوی زمان از دست‌رفته

SKU: 10565/964-305-036-X
27,90€Price
 • نویسنده: مارسل پروست

  مترجم: مهدی سحابی

  ناشر: نشر مرکز


  داستان بلند


  چاپ اول: 1385

  598 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved