سه سخنرانی که در این جا عرضه می‌شوند در مرکز هنری مونتروی ایراد شده است. اگرچه موضوعات متفاوتی در این سخنرانی‌ها مطرح میذشود اما همه‌ی آنها دل‌مشغولی نانسی را به درون‌مایه‌هایی چون بی‌حد و حصر بودن و غیرقابل محاسبه بودن نشان می‌دهند.

عدالت، عشق، زیبایی

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved