کتاب «عروس بید» از مجموعه داستانهای سه گانه «قدم بخیر مادربزرگ من بود- اژدهاکشان- عروس بید »آقای علیخانی ما را همراه خود به گذشته می برد. گذشته ای که ریشه ماست. بنیان و اساس فرهنگ که می توان هنوز در آداب و رسوم روستائیان مشاهده کرد.
از ویژه گی های مثبت داستانها زبان و نوع روایت آنهاست که با ایجاز کامل فضایی خیالی و شگفت انگیز خلق کرده که ریشه در واقعیت دارد.واقعیتی که نشأت گرفته از سنت‚ اعتقادات و باورهای عمومی و بومی ماست.فرهنگی که نسل به نسل و سینه به سینه به امروز رسیده است.
جدای از ساختار و فرم عالی داستانها‚ نوع مناسبات بین شخصیت ها و ارتباط آنها با فضای پیرامون باورپذیر و نوع روایت آها فوق العادست. قصه ها بسیار زیبا و جذابند و با اینکه هرکدام از داستانها بصورت مستقل بیان شده اند ولی انسجام ‚ یکدستی و پیوستگی آنها را می توان به خوبی مشاهده کرد.

عروس بید

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved