«مدت‌ها بود خبري از مسافر نبود. مانده بوديم ما دو نفر، من و خليفه. او هم توي اتاق خودش بود. روي تخت‌اش دراز مي‌كشيد و نگاه مي‌كرد به تيرهاي ترك‌خورده‌ي سقف. لب‌هايش مي‌جنبيد، اما چيزي نمي‌گفت. نگاهش نمي‌كردم. برمي‌گشتم. از توي راهرو، از ميان آن همه اتاق خالي، مي‌رفتم مي‌نشستم پشت ميز، از پنجره بيرون را تماشا مي‌كردم. دستم به كاري نمي‌رفت. كاري هم نبود كه بكنم. حوصله‌ام كه سر مي‌رفت دوربين خليفه را از توي گنجه برمي‌داشتم. تسمه‌اش را مي‌انداختم دور گردنم. آن‌قدر به پرچم آفتاب‌خورده‌ي پاسگاه و دگل لنج‌ها و مرغ‌هاي ماهي‌خوار نگاه مي‌كردم كه چشم‌هام آب مي‌افتاد.»

عروس نیل

€11.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved