غذا می‌خورد، نگاه می‌کند، انتظار می‌کشد. چیزهایی است برای دیدن، برای شنیدن، نیز کثرت حرف و کلام، کلام و خنده‌ها. همزمان با زن، مرد هم نگاه می‌کند، البته به نحوی دیگر، گاهی سر به سمت زن برمی‌گرداند، نگاهش می‌کند.

عشق

€11.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved