لويسا گفت: «تو فکر مي‌کني همه‌ش سرکاري بوده؟ يعني مي‌شه يه آدم اين‌قدر دورو باشه؟» «تا اون‌جا که من ديدم و شنيدم، چنين حقه‌هايي بيش‌ترِ وقت‌ها از طرف زن‌هاس. نه، نه. اصلاً اين‌جوري فکر نکن. احتمال زياد راس مي‌گفته. فقط بگي نگي از ماجرا دورافتاده بوده. ظاهراً که فقط همينه.» (از داستان دورافتاده) اين جهان برهوتي است مي‌توانيم منزلگاه خود را در آن تغيير دهيم، اما اين هجرت تنها از برهوتي است به برهوت ديگر. (از داستان منزلگاهي در برهوت) اغلب ايده‌هاي خوب را اديت مي‌داد. تنها پيشنهاد سابيتا اين بود که نام خودت و نام يک پسر را روي کاغذ بنويسي، حروف تکراري را حذف کني و بقيه را بشماري. بعد عدد را با انگشتانت بشماري و بگويي نفرت، دوستي، معاشقه، مهرورزي، ازدواج، تا بفهمي بين تو و آن پسر چه اتفاقي مي‌افتد.

عشق جايش تنگ است

SKU: 9786001197901
15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved